Godz. otwarcia8:00-16:00

Home

Ważne dokumenty:
Dokumenty do pobrania

Rozpoczęcie kursu 13.04.2024r.

Tomasz Klukowski tel. 603 665 200

 

ul. Armii Krajowej 24A
tel. 603 665 200

Kurs operatora koparkoładowarki Piotrków Trybunalski
i wiele innych maszyn do robót ziemnych i drogowych tj:

7

– koparkoładowarki kl.III,
– koparki jednonaczyniowe kl. III i I,
– ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I,
– walca drogowego kl. II,
– spycharki kl. III i I,
– równiarki kl. I,
– zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II
(węzeł betoniarski)
– maszyny do rozkładania mieszanek mineralno – asfaltowych  kl.II
(rozściełacz)
– zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych kl.  I
(otaczarka)
– przecinarki do nawierzchni dróg kl. III

Galeria zdjęć

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu, ul Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i realizacji umowy/zgłoszenia o przeprowadzenie szkolenia oraz do podjęcia niezbędnych działań przez zawarciem umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia umowy
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
9) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
10) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zadzwoń do nas
603-665-200

Email Us

ul. Armii Krajowej 24A,
Piotrków Trybunalski

Get Direction

RODO

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu © 2024.