Rozpoczęcie kursu stacjonarnego
(zajęcia od poniedziałku do piątku)

1 czerwca 2020 roku godz. 15.30

 Trwają zapisy, ruszymy po zniesieniu kwarantanny

----------------------------------------------------

 

Rozpoczęcie kursu WEEKENDOWEGO
(zajęcia w soboty i niedziele)

 13 czerwca 2020 roku godz. 8.00

---------------------------------------------------

 

Z A P R A S Z A M Y

                                                          

TOM - MOT

ul. Belzacka 66, Piotrków Trybunalski
tel. 603-665-200 
 Oferta


Kurs operatora koparkoładowarki PiotrkówTrybunalski

i wiele innych maszyn do robót ziemnych i drogowych tj:

 

- koparkoładowarki kl.III,

- koparki jednonaczyniowe kl. III i I,

- ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I,

- walca drogowego kl. II,

- spycharki kl. III i I,

- równiarki kl. I,

- zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II
  (węzeł betoniarski)

- maszyny do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych  kl.II
   (rozściełacz)

- zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych kl.  I
  (otaczarka)

- przecinarki do nawierzchni dróg kl. III  

Zapraszamy na najbliższe szkolenie - nabór trwa !!!