Oferta | Kurs operatora koparkoładowarki Piotrków Trybunalski
 
 

Rozpoczęcie kursu stacjonarnego
(zajęcia od poniedziałku do piątku)

27 sierpnia 2018r godz. 15.30

......................................................................

kurs weekendowy
(zajęcia w soboty i niedziele)

4 sierpnia 2018 r. godz. 8.00

 ............................................
Z A P R A S Z A M Y

                                                          

TOM - MOT

ul. Belzacka 66, Piotrków Trybunalski
tel. 603-665-200 
 Oferta


Kurs operatora koparkoładowarki PiotrkówTrybunalski

i wiele innych maszyn do robót ziemnych i drogowych tj:

 

- koparkoładowarki kl.III,

- koparki jednonaczyniowe kl. III i I,

- ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I,

- walca drogowego kl. III i II,

- spycharki kl. III i I,

- równiarki kl. III i I,

- zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III i II
  (węzeł betoniarski)

- maszyny do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych  kl. III i II
   (rozściełacz)

- zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych kl. III i I
  (otaczarka)

- przecinarki do nawierzchni dróg kl. III  

Zapraszamy na najbliższe szkolenie - nabór trwa !!!