Przyjmujemy zapisy na kurs weekendowy
(zajęcia w soboty i niedziele )

PRZEWIDYWANE ROZPOCZĘCIE

22 MAJA 2021roku godz. 8.00

--------------------------------------------------- 

Z A P R A S Z A M Y

                                                          

Tymczasowa siedziba OSZ Radom
baza w Piotrkowie Trybunalskim


Dom Technika NOT

ul. Armii Krajowej 24A,
Piotrków Trybunalski
tel. 603-665-200 
 Oferta


Kurs operatora koparkoładowarki PiotrkówTrybunalski

i wiele innych maszyn do robót ziemnych i drogowych tj:

 

- koparkoładowarki kl.III,

- koparki jednonaczyniowe kl. III i I,

- ładowarki jednonaczyniowe kl. III i I,

- walca drogowego kl. II,

- spycharki kl. III i I,

- równiarki kl. I,

- zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II
  (węzeł betoniarski)

- maszyny do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych  kl.II
   (rozściełacz)

- zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych kl.  I
  (otaczarka)

- przecinarki do nawierzchni dróg kl. III  

Zapraszamy na najbliższe szkolenie - nabór trwa !!!